Recent Category

 • Wywiady w praktyce: studium przypadku znanego dziennikarza

  wywiad może się rozwijać w nieoczekiwanych kierunkach i dostarczać nowych informacji. Dlatego ważne jest, aby być uważnym na słowa rozmówcy i wyłapywać subtelne znaki, które mogą prowadzić do odkrycia ciekawych faktów. Smith zawsze stara się zadać pytania otwarte, które wymagają rozwiniętej odpowiedzi, aby lepiej zrozumieć perspektywę rozmówcy. Istotne jest również zadawanie pytań prowokacyjnych, które mogą…

  Know More

 • Etyka w wywiadach: pytania, które można (i nie można) zadać

  właściwie przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, należy przestrzegać zasad etyki. Nieodpowiednie pytania dotyczące prywatnego życia, dyskryminacji, przekonań religijnych czy politycznych powinny być unikane. Natomiast pytania dotyczące doświadczenia zawodowego, umiejętności czy planów na przyszłość są w pełni dopuszczalne i pomagają lepiej poznać kandydata. Przestrzeganie tych zasad zapewni uczciwość i szacunek w procesie rekrutacyjnym.

  Know More

 • Psychologia wywiadu: jak rozwiać wątpliwości i zyskać zaufanie rozmówcy

  Psychologiczne strategie rozwiazywania wątpliwości podczas wywiadu obejmują aktywne słuchanie, zadawanie konkretnych pytań, empatię i budowanie relacji. Aktywne słuchanie polega na skoncentrowaniu się na słowach rozmówcy i daniu mu przestrzeni do wyrażenia swoich przemyśleń. Zadawanie konkretnych pytań pomaga uzyskać precyzyjne odpowiedzi i otworzyć rozmówcę na dogłębne wyjaśnienie swoich poglądów. Empatia, czyli rozumienie perspektywy drugiej osoby, i…

  Know More