Kategoria: Wywiady

 • Wywiady w praktyce: studium przypadku znanego dziennikarza

  Wywiady w praktyce: studium przypadku znanego dziennikarza

  wywiad może się rozwijać w nieoczekiwanych kierunkach i dostarczać nowych informacji. Dlatego ważne jest, aby być uważnym na słowa rozmówcy i wyłapywać subtelne znaki, które mogą prowadzić do odkrycia ciekawych faktów. Smith zawsze stara się zadać pytania otwarte, które wymagają rozwiniętej odpowiedzi, aby lepiej zrozumieć perspektywę rozmówcy. Istotne jest również zadawanie pytań prowokacyjnych, które mogą…

  Know More

 • Etyka w wywiadach: pytania, które można (i nie można) zadać

  Etyka w wywiadach: pytania, które można (i nie można) zadać

  właściwie przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, należy przestrzegać zasad etyki. Nieodpowiednie pytania dotyczące prywatnego życia, dyskryminacji, przekonań religijnych czy politycznych powinny być unikane. Natomiast pytania dotyczące doświadczenia zawodowego, umiejętności czy planów na przyszłość są w pełni dopuszczalne i pomagają lepiej poznać kandydata. Przestrzeganie tych zasad zapewni uczciwość i szacunek w procesie rekrutacyjnym.

  Know More

 • Psychologia wywiadu: jak rozwiać wątpliwości i zyskać zaufanie rozmówcy

  Psychologia wywiadu: jak rozwiać wątpliwości i zyskać zaufanie rozmówcy

  Psychologiczne strategie rozwiazywania wątpliwości podczas wywiadu obejmują aktywne słuchanie, zadawanie konkretnych pytań, empatię i budowanie relacji. Aktywne słuchanie polega na skoncentrowaniu się na słowach rozmówcy i daniu mu przestrzeni do wyrażenia swoich przemyśleń. Zadawanie konkretnych pytań pomaga uzyskać precyzyjne odpowiedzi i otworzyć rozmówcę na dogłębne wyjaśnienie swoich poglądów. Empatia, czyli rozumienie perspektywy drugiej osoby, i…

  Know More

 • Sztuka przeprowadzania udanych wywiadów – poradnik dla początkujących

  Sztuka przeprowadzania udanych wywiadów – poradnik dla początkujących

  Podstawowe zasady prowadzenia udanego wywiadu obejmują: solidne przygotowanie, określenie celu rozmowy, poznanie rozmówcy, nawiązanie relacji oraz przestrzeganie zasad etyki. Prowadzenie udanego wywiadu wymaga praktyki i nauki, a stosowanie się do tych zasad pomoże osiągnąć sukces jako dziennikarz i przeprowadzać rozmowy interesujące i inspirujące dla czytelników. Zadawanie skutecznych pytań jest kluczowe w celu uzyskania wartościowych informacji…

  Know More

 • Wywiad jako narzędzie pozyskiwania informacji – kluczowe zasady i techniki

  Wywiad jako narzędzie pozyskiwania informacji – kluczowe zasady i techniki

  wywiadu jako metody pozyskiwania informacji wymaga odpowiedniego przygotowania, budowania zaufania i stworzenia przyjaznej atmosfery. Ważne jest zadawanie klarownych i precyzyjnych pytań, a także słuchanie uważne i aktywne. Kluczowymi etapami wywiadu są analiza zebranych informacji i ocena ich wiarygodności. Wprowadzenie do wywiadu jako metody pozyskiwania informacji jest nieodzowne dla skutecznego przeprowadzenia rozmowy i pozyskania cennych informacji…

  Know More